aktualny


aktualny
aktualny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, aktualnyniejszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący teraźniejszości, na czasie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aktualne tematy, zagadnienia, problemy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zachowujący ważność w danej chwili; ważny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aktualne zaświadczenie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obecny, teraźniejszy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aktualny premier. Aktualne możliwości. Uwaga! Wyraz w tym znaczeniu dziś rozpowszechniony, lepiej jednak używać synonimów wymienionych w definicji. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aktualny — aktualnyniejszy 1. «dotyczący, właściwy współczesności, teraźniejszości, ważny w czasie obecnym, będący na czasie» Aktualne potrzeby, problemy, zagadnienia. Aktualny temat. Coś nie jest już aktualne. 2. filoz. «będący w akcie (w odróżnieniu od… …   Słownik języka polskiego

  • Jūratė Kiaupienė — (1947 December 23 in Vilnius) is a Lithuanian historian, professor, Habilitated Doctor. BiographyIn 1969 Jūratė Kiaupienė finished her studies in History department of Vilnius University and obtain historian speciality. After finishing university …   Wikipedia

  • Translation — For other uses, see Translation (disambiguation). Translator redirects here. For other uses, see Translator (disambiguation). Contents 1 Etymology 2 Theory …   Wikipedia

  • Košice — (Capitale régionale) Héraldique …   Wikipédia en Français

  • актуальный — Французское – actuael. Немецкое – Actuell. Латинское – actualis (деятельный). Слово «актуальный» появилось в русском языке в первой половине XIX в. Оно является заимствованием из французского или немецкого. Первоисточник – позднелатинский… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • każdorazowy — każdorazowywi «dokonywany, odbywający się za każdym razem; każdy poszczególny, aktualny w danej chwili» …   Słownik języka polskiego

  • migawka — ż III, CMs. migawkawce; lm D. migawkawek 1. «urządzenie w aparacie fotograficznym, służące do regulowania czasu naświetlania filmu przez odsłanianie obiektywu na ściśle określony czas» Naciągać, napinać, wyzwalać migawkę. ∆ Migawka filmowa… …   Słownik języka polskiego

  • ponadczasowy — ponadczasowywi «mogący się odnosić do różnych czasów, różnych okresów historycznych, nie tracący nigdy znaczenia, wartości, zawsze aktualny» Ponadczasowe prawdy. Ponadczasowy walor dzieła sztuki. Ponadczasowe dzieło …   Słownik języka polskiego

  • pozycja — ż I, DCMs. pozycjacji; lm D. pozycjacji (pozycjacyj) 1. «położenie czegoś w stosunku do czegoś innego; miejsce, w którym coś jest określone za pomocą odległości od innych przedmiotów, punktów itp.» Określić pozycję statku. 2. «układ, położenie… …   Słownik języka polskiego

  • problem — m IV, D. u, Ms. problemmie; lm M. y «poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania, kwestia do rozstrzygnięcia» Aktualny, skomplikowany, trudny problem. Główny, podstawowy, węzłowy problem. Problem ekonomiczny, gospodarczy, narodowościowy,… …   Słownik języka polskiego